شتابدهنده فرهنگی قرآنی شفق

طراحی سایت

1395

توضیحات و خدمات

هدف پروژه

شتابدهنده فرهنگی قرآنی شفق اولین شتابدهنده در کشور جهت حمایت از استارتاپ‌های حوزه‌های فرهنگی و مذهبی می‌باشد. نیاز این شتابدهنده در اولین گام خود معرفی مجموعه می‌باشد.

طراحی وب‌سایت

شتابدهنده فرهنگی قرآنی شفق

توضیحات تکمیلی طراحی وب‌سایت

این وب سایت جهت معرفی شتابدهنده فرهنگی قرآنی شفق طراحی و پیاده‌سازی شده است.

ابزارها و تکنولوژی‌های مورد استفاده