Logo Brainy Platform

طراحی لوگو

June 2017

توضیحات و خدمات

هدف پروژه

هدف از این پروژه ایده‌پردازی در خصوص تعیین نام و لوگو برای یک پلتفرم طراحی لوگو و نماد بوده است. Logo Brainy یک پلتفرم گرافیکی است که طراحی‌های گرافیکی طراحان مختلف با دیگر افراد به اشتراک گذاشته می‌شود.